Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wykonanie studium wykonalności

Wykonanie projektu architektonicznego wraz z identyfikacją budynku  

zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej  z dnia 16.11.2016 r dot. tzw. Kodeksu Krajobrazowego

Wykonanie proj. konstrukcyjnego, projektów modernizacji instalacji

Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów  modernizacji budynku oraz specyfikacji technicznej

 

PFU Bałucki Ośrodek Kultury Załącznik nr 1        Zapytanie ofertowe Bałucki Ośrodek Kultury             Formularz oferty załącznik nr 2             umowa załącznik nr 3

            PFU P.1. Rzut piwnic                                                                     PFU P.2. Rzut parteru                                            PFU P.3. Rzut poddasza