DZIATWA 2015 Drukuj

36. Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" jest projektem edukacyjno - animacyjnym oraz artystycznym zawierającym istotne elementy  edukacyjne  ukierunkowane na  poznanie nowych kierunków pracy teatralnej opartej  ma współtworzeniu,  poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań artystycznych inspirowanych kreatywnością dziecka.  Przestrzeń  projektu pozwala uczestnikom na  wzajemną inspirację, rozwijanie własnych  zdolności, twórczych umiejętności i artystycznych kompetencji.  „Dziatwa”  skierowana do dzieci, młodzieży - członków amatorskich grup teatralnych, animatorów działań twórczych w szkołach, pedagogów, nauczycieli, instruktorów teatralnych, specjalistów teatru dziecięcego jak również do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, mieszkańców Łodzi.

Od kilku lat Przegląd odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uważany jest za jeden z najważniejszych przeglądów teatrów dziecięcych i młodzieżowych w Polsce. 

tutaj REGULAMIN 2015    

tutaj KARTA ZGŁOSZENIA 2015 pdf   

tutaj KARTA ZGŁOSZENIA 2015 doc do pobrania

„Dziatwa” jest projektem pozwalającym realizować animację społeczną na wielu poziomach.

Celem Przeglądu jest:

- promocja teatru jako dynamicznego narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności  kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania  się językiem ojczystym, twórczej pracy w zespole); postaw charakteryzujących się kreatywnością i otwartością umysłu oraz świadomym i krytycznym stosunkiem  do tworzenia i odbioru teatru,

- tworzenie warunków do poznawania nowych form i metod pracy artystycznej i wychowawczej, poszerzania kompetencji nauczycieli, rozwijania warsztatu pracy instruktorów teatralnych, prezentowania autorskich metod pracy teatralnej, wymiany doświadczeń,

- tworzenie przestrzeni do prezentacji najlepszych teatralnych amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych,

„Dziatwa” służy również szeroko pojętej animacji społeczności lokalnej.

Cele ukierunkowane na aktywizację środowiska lokalnego to tworzenie warunków do:

- współdziałania łódzkich uczelni artystycznych  z instytucjami kultury  i placówkami edukacyjnymi oraz  łódzkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji kulturalnej,

- realizacji działań artystycznych sprzyjających kreatywnej zabawie i tworzeniu więzi wspólnotowych w oparciu o interaktywne metody pracy z dużymi grupami społecznościowymi oraz działań włączających młodzież niepełnosprawną i zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Projekt „Dziatwa” jest jedynym w województwie łódzkim Przeglądem  teatralnym o charakterze ogólnopolskim łączącym  elementy edukacji kulturalnej z  artystycznymi prezentacjami oraz działaniami  aktywizującymi społeczność lokalną poprzez wspólne działania artystyczne.

 Dynamika Projektu  zakłada  działania w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym.

Na ogólnopolski wymiar  składają się  tradycyjne elementy, wypracowane  w ubiegłych latach,  stanowiące o tożsamości „Dziatwy”, które zostaną wypełnione nowymi treściami.

Będą to: 

1. Trzydniowe prezentacje przedstawień zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie.

36 edycja Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  „Dziatwa" zgodnie z formułą przeglądu nie ma charakteru konkursu, co pozwala na uniknięcie elementu konkurencyjności, gwarantuje twórczą i swobodną  wymianę prezentacji oraz skoncentrowanie uwagi uczestników na twórczej analizie spektakli i stworzenie atmosfery wspólnej zabawy.

2. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ,

3. Warsztaty metodyczne i dyskusje dla instruktorów, pedagogów, animatorów kultury i studentów.

4. Działania towarzyszące: przedstawienia, zabawa edukacyjna, imprezy integracyjne.

5. Akcja plenerowa ,,Korowód”, widowisko teatru ulicznego.

6. Publikacja zeszytu metodycznego  „Dynamika przestrzeni scenicznej”.

 

Motywem przewodnim wszystkich elementów 36. edycji „Dziatwy” będzie DYNAMIKA PRZESTRZENI SCENICZNEJ i sposoby jej tworzenia, realizowania i osiągania podczas realizacji spektaklu. Mówiąc o przestrzeni scenicznej mamy na myśli zarówno przestrzeń teatralną tradycyjną (scena) jak i tworzenie przestrzeni teatralnej ,,poza sceną”. Chcemy wyposażyć instruktorów teatralnych, nauczycieli prowadzących zespoły teatralne i samych członków zespołów teatralnych  w umiejętności dynamizowania przestrzeni za pomocą ruchu, dźwięku, obrazu, rekwizytu.

Do realizacji warsztatów zaprosiliśmy ludzi uznanych w środowisku  artystycznym, reżyserów teatrów dziecięcych  młodzieżowych wyznaczających nowe trendy w pedagogice teatralnej, będących jednocześnie  przedstawicielami  znaczących  instytucji działających na rzecz  edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w Polsce takich jak Instytut Teatralny, Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Stowarzyszenie Teatralne „Chorea”, a także pomysłodawcę i koordynatora Ogólnopolskiego Programu ,,Dotknij Teatru”.  Ważne było dla nas , aby realizatorami byli artyści na co dzień pracujący z zespołami amatorskimi, zespołami  dziecięcymi i młodzieżowymi, albowiem profesjonalizm i  praktyczna znajomość specyfiki  tej pracy gwarantuje  całościowe spojrzenie na problem, pozwala prowadzić partnerskie dyskusje, konsultacje oparte na  merytorycznej analizie i praktycznych uwagach/sugestiach. Każdy z zaproszonych ekspertów będzie miał możliwość zaprezentowania własnych metod pracy z  dziecięcym  lub młodzieżowym amatorskim zespołem teatralnym, co stanowić będzie rodzaj ,,dobrych praktyk mistrza”.

Projekt” Dziatwa” ma także swój lokalny wymiar. Są to działania związane z najbliższym środowiskiem Starych Bałut, jak również działania skierowane do całej społeczności łódzkiej, głównie związanej z edukacją młodych ludzi. Czyli do społeczności łódzkich szkół, centrów zajęć pozaszkolnych, świetlic i bibliotek, ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni artystycznych. 

Będą to działania takie jak konferencja dla dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół oraz weekendowe metodyczne warsztaty teatralne  dla nauczycieli  połączone z pokazem zarejestrowanych spektakli prezentowanych w ramach 36. edycji „Dziatwy”  wraz z omówieniem merytorycznym.

Inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego dotyczyć będą realizacji działań artystycznych sprzyjających kreatywnej zabawie i tworzeniu więzi (plenerowa animacja  i warsztaty dla dzieci z osiedlowej szkoły podstawowej) oraz realizacji działań włączających młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym  (np. warsztaty teatralne i dramowe).

 Rezultatem realizacji całego projektu będzie także umożliwienie mieszkańcom Łodzi kontaktu  z wysokiej jakości widowiskiem teatralnym i parateatralnym. Możliwość obejrzenia przedstawień (impreza nie jest biletowana) przez widzów w różnym wieku stwarza okazję nie tylko do popularyzowania teatru, ale także do świadomego organizowania czasu wolnego.

Organizator

Partnerzy:

 

 

 

 

Kalendarz imprez

marzec 2015
P W Ś C Pt S N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Bałucki Ośrodek Kultury - Zasłużony Dla Kultury Polskiej

Gościliśmy już

mod_vvisit_counterDzisiaj588
mod_vvisit_counterWszystkich gości1754312

od 01.03.2009r.

WSPIERA NAS


NASI PARTNERZY:


Kolorowanki,malowanki dla dzieci

  

  DOFINANSOWANIA:

   Bałucki Ośrodek Kultury

   otrzymał w 2014 roku

   dofinansowanie

   ze środków Ministra

   Kultury i Dziedzictwa

   Narodowego w ramach

   programu „Rozwój

   infrastruktury kultury/

   Infrastruktura domów

   kultury” na realizację

   zadania pt „ Pracownia

   edukacji muzycznej”.
Biuletyn Informacji Publicznej Bałuckiego Ośrodka Kultury